Duszpasterz Miasteczka Śląskiego ks. Teodor Christoph zatroskany o poziom duchowy parafii i potrzeby biednych, chorych oraz dzieci poczynił starania o otwarcie domu zakonnego, do którego Siostry przybyły 3 marca 1883 roku.

Siostry Służebniczki NMP NP starają się naśladować Jezusa w Jego modlitwie, na którą poświęcał długie godziny. Centralnym momentem codziennej modlitwy jest uczestnictwo we Mszy św.

Przez 5 dni w tygodniu Msza św. jest celebrowana w kaplicy klasztornej pod wezwaniem Chrystusa Króla. Drzwi domu zakonnego otwarte są dla wszystkich, którzy pragną przeżywać Ofiarę Mszy św. razem z Siostrami (od niedzieli do czwartku włącznie).

Siostry także w Liturgicznej Modlitwie Dnia, podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu polecają Bogu intencje i sprawy Kościoła lokalnego oraz Parafian, prosząc o opiekę Opatrzności Bożej.

Siostry starają się również naśladować Jezusa w Jego miłości do człowieka. Czynią to w duchu charyzmatu bł. Edmunda Bojanowskiego, troszcząc się o religijne wychowanie dzieci i młodzieży:

Zgromadzenie otwarte jest na potrzeby Kościoła lokalnego. Siostry podjęły posługę w zakrystii, troszczą się o wystrój kościoła, czystość bielizny kościelnej i szat liturgicznych.

Przed swoim zakonnym imieniem siostry używają skrótu SM, co oznacza Siostra Maria.