Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Miasteczku Śląskim realizuje przedsięwzięcie „Zmniejszenie zużycia energii i ochrona powietrza przez termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w obiektach Rzymsko-Katolickiej Parafii Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim”.
Zakresem obejmuje termomodernizację czterech obiektów Parafialnych: Kościoła, Plebanii oraz Domu Katechetycznego i Salek, gdzie są wykonywane takie prace jak: docieplenie budynków, wymiana okien i drzwi, montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja instalacji CO i wykonanie instalacji pomp ciepła, co pozwoli ochronić naszą atmosferę i stać się ekologicznym dla środowiska. Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umów:

nr 375/2019/Wn-12/OA-TR-ku/D o dofinansowanie w formie dotacji

oraz nr 376/2019/Wn-12/OA-TR-ku/P o dofinansowanie w formie pożyczki.