Informacji oraz formalności dotyczące zawarcia małżeństwa kościelnego udzielane są w kancelarii parafialnej. Przygotowanie kandydatów do małżeństwa i życia w rodzinie przewiduje:

  • nauki przedślubne
  • trzy spotkania z doradcą życia rodzinnego
  • dzień skupienia, który dla naszego dekanatu odbywa się w parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach – w trzecią sobotę marca, czerwca, września i grudnia o godz. 15:00

Do rozmowy duszpasterskiej na temat zawarcia sakramentu małżeństwa i spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego potrzebne są następujące dokumenty:

  • dowód osobisty
  • świadectwo chrztu świętego – chyba, że chrzest miał miejsce w naszej parafii
  • świadectwo bierzmowania, (jeśli nie jest uwzględnione na świadectwie chrztu)
  • ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji, na poziomie szkoły średniej
  • dokumenty konkordatowe z USC, (w przypadku małżeństw konkordatowych) – ewentualnie akt małżeństwa z USC, jeśli ślub cywilny już się odbył
  • świadectwo odbycia kursu przedmałżeńskiego oraz poradnictwa rodzinnego
  • dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się w kancelarii przynajmniej na trzy miesiące przed ślubem

Do pobrania pliki z instrukcjami dotyczącymi muzyki w trakcie Mszy Świętej ślubnej oraz wystroju kościoła w Diecezji Gliwickiej.

Instrukcja o muzyce kościelnej podczas liturgii zawierania małżeństwa

Instrukcja o wystroju miejsc kultu