Jest to sakrament uzdrowienia przynoszący umocnienie i ulgę w cierpieniu. Nie jest on zarezerwowany jedynie dla umierających i podeszłych wiekiem. Nie jest też sakramentem, który można przyjąć tylko jeden raz w życiu. Zwyczajowo, jeśli nie występuje nagła sytuacja zagrażająca życiu człowieka, zaleca się, aby w wieku podeszłym sakrament ten przyjmować jeden raz na rok. Aby osiągnąć najlepsze owoce, prosimy, aby w miarę możliwości, wzywać kapłana wtedy, kiedy chory jest jeszcze w pełni świadomy. Należy odpowiednio przygotować miejsce (biały obrus, świece).

W wypadku dłuższej choroby lub podeszłego wieku, który utrudnia dotarcie do kościoła, można poprosić o regularne przyjmowanie Eucharystii w pierwsze soboty miesiąca. Zgłoszenia w zakrystii lub kancelarii parafialnej oraz w każdą niedzielę (posługują nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej)

W nagłych wypadkach można prosić kapłana o każdej porze nr tel. 733 312 931