Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą, która otwiera dostęp innych sakramentów, dlatego zwykle towarzyszy jego przyjęciu niezwykle uroczysta oprawa, która podkreśla specjalny, wyjątkowy charakter pierwszego sakramentu w życiu człowieka.

Zgodnie z zaleceniem Kodeksu Prawa Kanonicznego sakrament chrztu świętego powinien być udzielany w czasie Mszy świętej w niedzielę.

 

Sakrament Chrztu Św. udzielany jest:

W drugą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 15.00
W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w czasie Mszy św. o godz. 15.00

W drugi dzień świąt Wielkanocnych w czasie Mszy św. o godz. 15.00

 

Zgłoszenie dziecka do chrztu:

Chrzest należy wcześniej zgłosić w kancelarii parafialnej przedstawiając:

 • akt urodzenia dziecka z USC
 • kartę zgłoszenie dziecka (podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych) – formularz do pobrania
 • zaświadczenia rodziców chrzestnych z parafii ich aktualnego zamieszkania, o dopuszczeniu do tej godności (chrzestni powinni je odbierać osobiście)

 

W PRZYPADKU CHRZTU OSÓB MIESZKAJĄCYCH POZA NASZĄ PARAFIĄ KONIECZNA JEST ZGODA PROBOSZCZA PARAFII MIEJSCA ZAMIESZKANIA (TAKŻE Z ZAGRANICY).

Przed udzieleniem Sakramentu Chrztu Świętego, rodzice oraz rodzice chrzestni zobowiązani są do udziału w nauce przedchrzcielnej, w sobotę przed drugą niedzielą miesiąca o godz. 16.00

 

Rodzice chrzestni:

 

Rodzicami chrzestnymi mogą być, Ci którzy:

 1. Zostali wyznaczeni przez przyjmującego chrzest, lub jego rodziców, lub tego, kto ich zastępuje i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.
 2. Ukończyli 16 lat.
 3. Nie są ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
 4. Są katolikami, przyjęli już sakrament Eucharystii i bierzmowania oraz prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką mają pełnić.
 5. Posiadają zaświadczenie z parafii zamieszkania o życiu religijnym (jeżeli jest inna niż zameldowania). Osoby pragnące być chrzestnymi, a mieszkające i pracujące poza granicami Polski (więcej niż pół roku) pobierają zaświadczenie dla chrzestnego z parafii obecnego zamieszkania (np. z parafii zamieszkania w Irlandii, Holandii czy Wielkiej Brytanii) mimo, że mają zameldowanie w Polsce. W związku z tym, jeśli osoby te przewidują dłuższy pobyt za granicą winny się zgłosić do Polskiej Misji Katolickiej (jeśli nie ma Polskiej Misji w pobliżu, to do Kościoła Katolickiego w danym kraju) i zarejestrować się w parafii. Tam prowadzić życie religijne, uczęszczać na Mszę św. i korzystać z sakramentów świętych.
 6. Są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych.
 7. Przedstawiają zaświadczenie o ważnie odbytej spowiedzi św.
 8. Uczestniczą w nauce przedchrzcielnej w swojej lub naszej parafii (zazwyczaj w sobotę przed drugą niedzielą miesiąca o godz. 16.00).