Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na realizację przedsięwzięcia pt.

„Zmniejszenie zużycia energii i ochrona powietrza przez termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w obiektach Rzymsko-­Katolickiej Parafii Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim”

realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu „Budownictwo energooszczędne Część 1 ) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Parafia złożyła wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynków Parafii i zaprasza do składania ofert na realizację przedsięwzięcia. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano działania usprawniające w czterech obiektach: Kościół, Plebania, Dom katechetyczny, Salki katechetyczne, których realizacja doprowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania obiektów na energię, pozwoli wykorzystać lokalne zasoby energetyczne i pozwoli na spełnienie wymagań WT2021.

Działania, które mogą być realizowane dla poprawy gospodarki energetycznej i zmniejszenie zapotrzebowania obiektów na energię i redukcję emisji CO2 i to w szczególności :

1. Docieplenie ścian zewnętrznych – w celu zmniejszenia strat przez przenikanie przez ściany zewnętrzne

2. Docieplenie stopów, stropodachów i dachów – w celu zmniejszenia strat przez przenikanie przez strop nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją

3. Zmniejszenie strat przez przenikanie przez ocieplenie podłogi na gruncie, wymianę okien i drzwi

4. Zmiana dotychczasowego systemu grzewczego przez zmianę źródła ciepła na pompę ciepła zasilaną instalacją fotowoltaiczną.

5. Modernizacja systemu co i c.w.u

Warunkiem realizacji przedsięwzięcia jest otrzymanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Proboszczem – Ks. Marcin Królik, w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zakresu wykonywanych prac.