ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024 z dnia 08.03.2024 r. Prace restauratorsko-konserwatorskie przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków – AMBONA NEOGOTYCKA – Parafia WNMP w Miasteczku Śląskim dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR Edycja2RPOZ/2023/22/PolskiLad na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Miasteczko Śląskie Celem prac konserwatorskich jest odrestaurowanie ambony w kościele parafialnym Wniebowzięcia Najświętszej Maryi…